افزایش و ارتقای کیفیت جوجه

کیفیت جوجه ها روز به روز به امری مهم در صنعت جوجه کشی تبدیل شده است. پرورش دهندگان باید جوجه هایی با کیفیت مورد نظر مرغدار تولید کنند. این مقاله یه ارزیابی کیفیت جوجه ها بر اساس مشخصات ظاهری پرها می پردازد. در بخش اول، این نویسنده به اصول پایه ای پرورش جوجه ؛ اعم از بررسی مشکلات مربوط به دوره انکوباسیون پرداخت .در حالی که در بخش دوم به تجزیه و تحلیل داده های ارائه شده متمرکز شد.

پوشش ی پر جوجه های یک روزه، شاخصی حیاتی برای کیفیت جامع جوجه بشمار می رود.  این مقاله به بررسی مشکلات عمده ی کمی ذخایر پر جوجه پرداخنه و به آن به عنوان یک علل بالقوه می نگرد. این امر به بهبود کیفیت جوجه در جوجه کشی کمک شایانی خواهد کرد.

ظاهر مطلوب چیست؟

جوجه ها باید ظاهری یکنواخت با پر و بال تمیز و خشک عاری از هرگونه مواد، مانند زرده تخم مرغ و یا مدفوع داشته باشند. پوشش ی پر در نواحی سر و گردن جوجه های یک روزه نیز بسیار مهم است. پوشش پر طیور در تنظیمات دمای بدن، محافظت پوست در برابر آسیب ها و زخم های وارده از سایر طیور و محیط نقش بسزایی دارد.

علت پوشش پر کم و نازک چیست؟

مسایل مرتبط با پوشش پر کم و نازک در این مجموعه آورده شده که هر مرد به نوبه ی خود امری مهم محسوب می شود.

پر مرطوب 

پر مرطوب به دمای نادرست در طول دوره ی چرخه و یا در طول دوره انتقال ربط دارد. به طور کلی دمای بهینه برای دوره انکوباسیون، 100 درجه ی فارنهایت و یا 37.5 درجه ی سانتیگراد است. با این حال برای تخم مرغ های کوچک (حجم کم به نسبت سطح) با دمای 100 درجه ی فارنهایت می تواند به خنک کننده ی بیش از حد منجر شود. در حالی که تخم مرغ های کهنه ( حجم زیاد به نسبت سطح) با دمای 100 درجه ی فارنهایت دمای پوسته خنک کندگی ناکافی بوده و به ازذیاذ حرارت منتهی می شود. 

نژادهای مختلف منحنی حرارتی متفاوتی نیز دارند. منحنی تولید حرارت در طول دوره انکوباسیون نیز توسط دیگر عوامل مربوط به هچری،من جمله روز ذخیره سازی و شرایط پیش گرمایی تحت تاثیر قرار می گیرند. پس نتیجه می گیریم که توجه به مشخصات ظاهری تخم مرغ ها در تعیین بهینه دمای پوسته تخم مرغ ها در طول دوره ی انکوباسیون نقش مهمی ایفا می کنند. نظارت بر زمان دمای پوسته ی تخم مرغ، توسط دستگاه هایی مانند  OvoScanانجام می شود. از ان جایی که دستگاه انکوباتور قابلیت ذخیره سازی طیف گسترده ای از تخم مرغ ها را دراست، زمان بندی خوب و نظارت مستمر، می توان تولید جوجه با پر خیس را کاهش داد. نکته قابل توجه فقط اطمینان از کارکرد درست ماشین در طول دوره ی انکوباسیون است.

پر کثیف

برداشتن زود هنگام و یا دیر هنگام منجر به کثیف شدن پر جوجه ها می شود . ممکن است به جوجه ها مدفوع چسبیده شود. در دسته طیور قدیمی تر درجه حرارت بیش از حد تخم مرغ بعد از انتقال با توجه به خنک کنندگی ناکافی امری غیر معولی نیست. درجه حرارت بالا پس از انتقال حرکت جوجه ها در جعبه را افزایش می دهد. زمانی که تخم مرغ نابارور و یا آلوده در طول دوره انتقال برداشته نشود، این تخم مرغ ها بدلیل جنبش جوجه ها در مسیر آسیب دیده و یا می شکنند و بدین ترتیب موجب کثیف شدن جوجه ها می شوند. 

عدم یکنواختی رنگ جوجه

پنجره های بزرگ هچری نیز می تواند منجر به عدم یکنواختی رنگ جوجه ها منجر شود. البته بارگذاری نادرست و درجه حرارت مختلف نیز در ایجاد این امر بی تاثیر نیست. این مورد اغلب در ماشین های بسیار قدیمی و یا در جوجه کشی های چند مرحله ای رخ می دهد. شرایط نامناسب نگهداری مرغ های مادر و یا کاهش زمان جمع آوری در مرغداری ها نیز از جمله عوامل دخیل در این موضوع بشمار می روند.

پر کرکی صاف و یکدست درسر و گردن

دمای خیلی بالا و هم دمای خیلی پایین در آخرین روز انکوباسیون در ایجاد پر کرکی صاف در نواحی سر و گردن موثر است. این موضوع به امر کلیدی مدیریت دمای دوره ی انکوباسیون اشاره می کند.

دیگر عناصر کلیدی

افزایش سن دسته طیور

وقتی سن دسته طیور افزایش پیدا می کند، کیفیت پوسته تخم مرغ نطفه دار نیز کاهش پیدا می کند. کاهش کیفیت پوسته تخم مرغ ، تعداد تخم مرغ های شکسته شده در سبد را افزایش می دهد. از سوی دیگر تخم مرغ نطفه دار تولیدی دسته طیور مسن تر، خطر آلودگی بیشتری نیز دازند.

افزایش زمان ذخیره سازی

افزایش زمان ذخیره سازی و یا طیف گسترده زمان ذخیره سازی تخم مرغ های مختلف در یک ماشین بر روی کیفیت جوجه های تولیدی اثر می گذارد. اگر واقعا ذخیره سازی طولانی مدت لازم است، ب انجام عملیات حرارتی در طول دوره ی ذخیره سازی  BioStreamer™ Re-Store توصیه می شود. بدین ترتیب مرگ زودرس در دوره جنینی کاهش پیدا می کند.

کندلینگ یا بررسی با نور شمع

عمل کندلینگ یا بررسی با نور شمع در طول دوره ی انکوباسیون نیز جهت واکاوی و بررسی سلامت جنین داخل تخم و روند رشد و نمو آن صورت می پذیرد. این عمل بوسیله ی پرتوافکنی و روشن ساختن قسمت داخلی یک تخم به منظور مشاهده آنچه که داخل آن می گذرد، انجام می پذیرد.بدیند ترتیب می توان تمام تخم مرغ های نابارور و یا جنین های مرده را حذف کرد. پس این مورد هم از شکستن تخم مرغ ها در طول دوره انتقال بدلیل حرکت جوجه ها جلوگیری می کند و در نهایت جوجه ها تمیز خواهند ماند.از بین بردن تخم مرغ های آلوده امری بسیار حیاتی است زیرا آن ها خطر آلودگی جوجه ها و عفونت کیسه زرده را بطور قابل توجهی افزایش می دهند.

اتوماسیون

برداشتن و جابجا کردن جوجه ها بصورت خودکار نیاز به توجهی دقیق دارد. باید در تنظیم ، تعمیر و نگهداری دستگاه ها برای اطمینان از اجرای بی نقص از یک سو و چک کردن احساس راحتی جوجه ها از سوی دیگر از جمله عوامل مهم در این بخش بشمار می روند. پس چک های اساسی به طور منظم و مشاهده رفتار جوجه ها برای اطمینان از عملکرد بهینه به شدت توصیه می شود.

واکسیناسیون

اطمینان از اجرا درست برنامه های واکسیناسیون را نباید فراموش کرد. از جمله؛ رعایت اصول واکسیناسیون بطور مثال در روش تلقیح در نسوج بال و روش تزریقی  توجه به سر سوزن مناسب ، درروش آشامیدنی توجه به آب مورد نظر و در روش اسپری جهیزات بکار رفته در عملیات اسپری و آماده سازی محلول واکسن باید اختصاصی باشند و نباید برای انجام فعالیت های دیگر از آنها استفاده شود. 

خلاصه 

از آنجایی که کیفیت جوجه یک روزه به امری مهم در صنعت جوجه کشی تبدیل شده است، انتخاب جوجه هایی با پر یکنواخت و تمیز به عنوان شاخص و عنصر کلیدی می توان نگریست. بهبود دوره ی انکوباسیون و جوجه کشی در راستای بهینه سازی کیفیت جوجه نیز در جهت تحقق اهداف پرورش دهندگان طیور لازم الاجراست.

اولین دیدگاه را بنویسید

17 + 8 =