هزینه روزانه هرمرغ تخمگذار


با سلام و تشکر از شما دوستان عزیز، لطفا متن را با دقت شروع کنید و تا آخر بخوانید، عجله نکنید و زود قضاوت نکنید، زیرا در ساخت این طرح تمرین زیادی انجام شده است تا این مطالب، به طور منصفانه و صادقانه به شما ارائه شد.
در این طرح اندازه گله شما 1000 در نظر گرفته شده است که در سالن 110 متری قابل پرورش است.
شمااگر قصد پرورش تعداد کم و بیش دارید ، می توانید با استفاده از نسبت به عدد خود برسید.
• اگر نصف بخرید، هر کدام حدود 35000 تومان می شود.
• جوجه های گوشتی (به دلایل موجهه توصیه نمی شود) هر قطعه 40000 هزار تومان است.
• وقتی گله به مرحله تخم گذاری می رسد بعد از 10-15 روز اول برای جبران مخارج خود در آن چند روز تخم می گذارد.
مصرف خوراک برای هر جوجه (ارزش روزانه به ازای هر تخم)
به گفته کارشناسان مربوطه، هر قطعه مرغ بسته به میزان مصرفی که دارد روزانه 110 گرم غذا مصرف می کند.
• روز: 1000 عدد مرغ * 110 گرم تکه 110 کیلوگرم مصرف 1000 عدد مرغ در روز
• ماهیانه: 110 پوند مصرف * 30 روز غذا = 3300 پوند غذا در ماه
• سال: 3300 کیلوگرم مصرف غلات در ماه * مصرف انبار 12 ماهه = 39600 کیلوگرم مصرف غلات در سال
_____________________________________
هزینه خوراک برای هر مرغ (بر اساس خوراک خانگی MIX)
محاسبه بر اساس 1000 کیلو (1 تن)
بیشتر: 571 کیلوگرم * 2900 تومان = 1 655 900 تومان
• سویا: 216 کیلوگرم * 9000 تومان = 1.944.000 تومان
• صدف: 85 کیلوگرم * 200 تومان = 17000 تومان
• روغن نباتی: 5.5 کیلوگرم * 10000 تومان = 55000 تومان
• غلظت 5% تخم مرغ: 50 کیلوگرم * 10000 تومان = 500000 تومان
• گندم: 70 کیلوگرم * 2000 تن = 140 000 تن
• متیونین: 1 کیلوگرم * 80.000 تومان = 80.000 تومان
• نمک: 1.5 کیلوگرم * 3000 = 4500 تومان
مبلغ کل: 4,396,400 تومان + هزینه کارگر به ازای هر تن = 4,500,000 تومان
(قیمت کل) ÷ 1000 کیلوگرم = 4500 تن قیمت یک کیلوگرم دست ساز و مخلوط. {آسیاب و اختلاط}
بنابراین، هزینه هر قطعه مرغ به شرح زیر است:
• روزانه: 110 گرم * 4500 تومان = 495 تومان —– 1000 واحد * 495 تومان = روزی 495000
غذا
ماهیانه: 495 تومان * 30 روز = 14850 تومان در ماه هر قطعه مرغ 14850 تومان.
* 1000 عدد = 14850000 تومان قیمت مرغ 1000 عدد
سالانه: 495 تومان * 365 روز = هر عدد مرغ 182675 تومان – * 1000 عدد =
قیمت گوشت مرغ 1000 عدد 182675000 تومان
هزینه تولید 1000 تخم مرغ (روز/ماه/سال):
طبق آخرین تحقیقات تیم تحقیقاتی ما، گله های خانگی ما به طور متوسط ​​بین 70 تا 80 درصد راندمان تخمگذاری را نشان می دهند که بستگی به نحوه مراقبت شما از گله دارد.
با توجه به توصیه و تجربه خود، متوسط ​​راندمان تولید را در طرح امکان سنجی اقتصادی محاسبه کرده ایم تا مرغدری در آینده در این زمینه با مشکل مواجهه نشود، بنابراین تولید را بر اساس راندمان 75 درصد محاسبه می کنیم.
• میزان تولید تخم مرغ 1000 جوجه در روز: 1000 * 75% = 750 تخم مرغ
نرخ تخم مرغ در هر 1000 مرغ در ماه: 750 * 30 روز = 22500 تخم مرغ
میزان تولید تخم مرغ از 1000 مرغ در سال: 750 * 365 = 273750 تخم مرغ
هزینه کارتن تخم مرغ و شانه
• قیمت هر جعبه تخم مرغ 180 عددی 4000 تومان می باشد.
• قیمت 30 شانه تخم مرغ 490 تومان
• هزینه روزانه یک شانه تخم مرغ: 750 عدد ÷ 30 = 25 شانه * 490 تومان = 12250 تومان
• قیمت ماهیانه شانه تخم مرغ : 22500 عدد ÷ 30 = 750 عدد شانه * 490 تومان = 367500 تومان
قیمت سالانه شانه تخم مرغ 273750 تخم مرغ ÷ 30 = 9125 شانه تخم مرغ * 490 تومان = 4471250
هزینه روزانه یک جعبه تخم مرغ: 750 ÷ 180 در هر جعبه = 4.16 جعبه * 4000 تن = 16600 تن.
• هزینه ماهیانه یک کارتن تخم مرغ: کارتن 22.500 ÷ 180 = کارتن 125 * 4000 = 500.000 تومان
هزینه سالانه تخم مرغ: 273750 ÷ 180 = 1519 کارتن * 4000 = 6076000 تن در هر کارتن.
• هزینه کل کارتن و شانه تخم مرغ در ماه: 867500 تومان
• هزینه کل جعبه و شانه تخم مرغ 10547250 تومان در سال می باشد.
حجم فروش تخم مرغ (قیمت فروش)
هزینه خرید تخم مرغ کاملاً به کانال های توزیع زیر بستگی دارد:
1. قیمت خرده فروشی سوپرمارکت ها هر عدد 1200 تومان می باشد.
2. به صورت جداگانه در بازار آزاد تقریباً هر عدد 1300 تومان الی 1400 تومان به فروش می رسد.
3. فروش عمده به بانکداران و شرکتها به قیمت هر کدام 1100 تومان
4. تولید و فروش تخمک بارور شده برای خودرو دارها قیمت بلیت 1300 تا 1400 می باشد لازم به ذکر است در فصول پاییز و زمستان و در 2 ماه اول بهار قیمت تخم مرغ افزایش یافته است و بالاتر بوده و متاسفانه در خرداد و تابستان کاهش خواهد یافت.
_________________________________________________
فروش به بانکداران و عمده فروشان
• روزانه: تخم مرغ 750 * هر عدد 1100 تومان = 825000 تومان
• ماهیانه: 22500 تخم مرغ * 1100 واحد = 24750000 واحد
سالانه: 273750 تخم مرغ * 1100 تن در هر تخم مرغ = 301125000 تن.
خرده فروشی
• = 1,012,500 رز 755 * 1355
• هر ماه 22500 * 1350 = 30,375.00
• 369,562,500 = کنانه 273,750 * 1,350 تومان
در سوپرمارکت ها فروخته می شود.
750 * 1200 روزانه = 900000
ماهانه۲۵۰*۱۲۰=
سالانه273.250*1200=327.900.000
هزینه های اضافی
هزینه های اضافی برای پرورش 1000 جوجه شامل آب، برق، گاز، سرویس بهداشتی و هزینه کارگر = 2000000 تومان در ماه
گله های 1000 عددی معمولا در منزل و در سالنی حدود 110 متری نگهداری می شوند، بنابراین هزینه های گله متحمل هیچ ضرری نمی شود و این هزینه تبدیل به سود می شود.
• لازم به ذکر است که گله های بیش از 5000 راس به کارگر نیاز دارند و هزینه های اضافی را می طلبند، مثلا گله 10000 راس در ماه هزینه اضافی 20000000 برآورد می شود.
ضمناً در صورت تکثیر و مدیریت خوب گله خود نیازی به داروی خاصی ندارید، پایان کار یکساله است.
• حجم تولید در سال 273750 دستگاه
• هزینه کارتن و شانه: = 10,547,250 تومان
هزینه اضافی: 24,000,000 تومان
هزینه خوراک: 182,675,000 تومان
• حجم فروش: 301,125,000 تومان به صورت عمده – 369,562,000 تومان در خرده فروشی.
• فروش به سوپرمارکت ها: 327,900,000 VND
• مصرف نوار: 39600 کیلوگرم
• کل هزینه ها: 182,675,000+24,000,000+10,547,000=217,222,000
• سود خالص:
• فروش اصلی: 301 125 000 – 217 222 000 = 83 903 000 حجم
• خرده فروشی: 369,562,000-217,222,000 = 152,340,000 تومان
• فروش در سوپرمارکت: 327,900,000-217,222,000=110,678,000
سود خالص عمده فروشی
• روزانه: 83,903,000 ÷ 365 = 229,000 تومان
• ماهانه: 83,903,000 ÷ 12 = 6,991,000 تومان
سود خالص خرده فروشی
• روزانه: 152,340,000 ÷ 365 = 417,000 سال.
• ماهیانه : 00152,340,0 12,695,000= 12 ÷ تومان

به یاد داشته باشید که تولید کمپوست بسیار خوب در 3 ماه، اسفند، فروردین و اردیبهشت را می توان با بالاترین قیمت حدود 1500 تن خریداری کرد!!


اولین دیدگاه را بنویسید

14 + 7 =