برنامه نوردهی مرغ تخم گذار

در پاسخ به این سوال که برنامه نوردهی مرغ تخم گذار چگونه است باید اهمیت این فاکتور را در میزان بهره وری مرغ ها بدانیم. برای بهره برداری بیشتر در هنگام پرورش مرغ به ویژه مرغ های تخم گذار، باید تمام شرایط برای بازده بالای طیور را فراهم کرد. تنظیم برنامه نوردهی مرغ تخمگذار یکی از این شرایطی است که به شدت باید مورد توجه قرار گیرد. چرا که نقش بسزایی را در بازده تخمگذاری و زندگی مرغ‌ ها خواهد داشت.

برنامه نوردهی مرغ تخمگذار از چند جهت حائز اهمیت است. چرا که نور نقش عمده ایی در فیزیولوژی و رفتار های مختلف مرغ تخمگذار به ویژه رفتار تولید مثلی این موجود دارد. در واقع مرغ های تخمگذار بر اساس نوع، شدت و زمان نوردهی و همچنین دما، فصول مختلف سال را تشخیص می دهند. به این ترتیب در فصول گرم تر تخم گذاری بیشتری خواهند داشت.

برنامه نوردهی جوجه ها و مرغ ها

برنامه نوردهی مرغ تخم گذار

با تنظیم برنامه نوردهی مرغ تخمگذار می توان به بازده بیشتری در پرورش طیور دست یافت. به این صورت که برنامه ریزی نوردهی برای مرغ تخمگذار باید مشابه شرایطی باشد که در طبیعت بیشترین میزان تخمگذاری را دارد. ما در این مقاله به بررسی شرایط و نحوه نوردهی مرغ های تخمگذار می پردازیم.

نحوه نوردهی مرغ تخمگذار

با توجه به مطالب ذکر شده در پاسخ به اینکه برنامه نوردهی مرغ تخم گذار چگونه است، می توان اینگونه استنباط کرد که مرغ ها را باید در شرایط مصنوعی زمان تخمگذاری قرار داد. نور نقش مهمی در تکامل و بلوغ جوجه های تخمگذار ایفا می کند. بنابراین هر مرحله از زندگی جوجه، از زمان خارج شدن از بلوغ و تخم گذاری نیازمند یک برنامه نوردهی مجزا است.

همان طور که ذکر شد میزان، زمان، شدت و نوع لامپ مورد استفاده در نوردهی برای پاسخ به این سوال که برنامه نوردهی مرغ تخم گذار چگونه است، باید مورد بررسی قرار گیرند. ولی اگر از این فاکتور ها صرف نظر کنیم و فقط برنامه نوردهی مرغ تخمگذار را مد نظر قرار دهیم، این برنامه ریزی باید از بدو تولد مورد توجه قرار گیرد. جوجه های تخمگذار از زمانی که از تخم خارج می شوند باید به صورت شبانه روز و به عبارتی دیگر 24 ساعته در معرض نور قرار گیرند. این کار موجب کاهش استرس و تطبیق آنها با محیط خواهد شد.

با بزرگ تر شدن جوجه های تخمگذار و در زمانی که یک هفته ایی هستند این برنامه تغییر کرده و زمان نوردهی از 24 ساعت به 23 ساعت کاهش می یابد. به این ترتیب جوجه های تخمگذار فقط یک ساعت خاموشی را تجربه خواهند کرد. این برنامه نوردهی مرغ تخمگذار تا سن دو هفتگی جوجه ها ادامه خواهد داشت.

کاهش میزان نوردهی با بزرگ تر شدن جوجه ها

همانطور که در پاراگراف قبل در پاسخ به این سوال که برنامه نوردهی مرغ تخم گذار چگونه است ذکر شد، نوردهی از بدو تولد جوجه ها شروع می شود. با بزرگتر شدن جوجه ها، یعنی با شروع هفته سوم تا سن 20 هفتگی به تدریج از زمان نوردهی کم می شود. روند کاهش به صورت 1 تا 2 ساعت در هر هفته است. بنابراین تا هفته ی بیستم برنامه نوردهی مرغ تخمگذار به صورت 11 ساعت در روز خواهد بود.

برنامه ریزی  نوردهی برای مرغ های تخمگذار از هفته ی بیستم به بعد دارای اهمیت بیشتری از لحاظ بلوغ و تخم گذاری است. میزان نور کم شده تا هفته ی بیستم از این هفته به بعد، افزایش می یابد. این کار جهت تحریک مرغ ها برای تخم گذاری خواهد بود. برنامه نوردهی مرغ تخمگذار در این مرحله از 11 ساعت در روز به تدریج افزایش یافته و بسته به نوع لامپ های نوردهی و شدت آن ها به 16 ساعت تا 18 ساعت در روز می رسد.

تنظیم زمان نوردهی

نکته مهمی که در پاسخ به این سوال که برنامه نوردهی مرغ تخم گذار چگونه است، باید به آن توجه کرد این است که محرک اصلی آغاز تخمگذاری در مرغ های تخمگذار نور است و در طول دوره های تخمگذاری به هیچ عنوان نباید میزان نوردهی از حد استاندارد یعنی 16 تا 18 ساعت در روز کم تر شود. در صورت کاهش نوردهی در برنامه نوردهی مرغ تخمگذار، در زمان تخمگذاری مرغ ها تعداد بسیار کم تری تخم خواهند گذاشت.

اولین دیدگاه را بنویسید

پنج × سه =