جوجه مرغ گوشتی

فروش جوجه گوشتی یکروزه از نژادهای مختلف با قیمت مناسب شامل:
فروش جوجه گوشتی آرین، فروش جوجه گوشتی پلاس، فروش جوجه گوشتی راس، فروش جوجه گوشتی کاپ