جوجه مرغ گوشتی

قیمت فروش جوجه گوشتی نژاد آرین، پلاس، راس و کاپ یکروزه