مرغ تخمگذار

قیمت فروش مرغ تخمگذار هلندی پایان دوره،نیک چیک،  شیور، بونز، لاین، ال اس ال، بومی اصلاح شده، 5 ماهه بومی گلپایگانی، نیمچه دو،سه و چهارماهه گلپایگانی اصلاح شده،جوجه یکروزه بومی گلپایگانی